Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
MEER WETEN SLUITEN EN ACCEPTEREN

HYBRIDE INSPIRATIESESSIE - PARTICIPATIE AANPAK ANNO NU!

De eerste hybride InspiratieSessie was een wel heel bijzonder event! Op 4 juni werd het participatietheater interactief vanuit CORPUS in Leiden georganiseerd. Sprekers en deelnemers, interactief vanuit het theater én online, gingen in gesprek over het thema: "participatie aanpak anno nu".

EIND GOED AL GOED GORINCHEM

Vestingstad Gorinchem wil het gebruik en de beleving van het oude centrum van de vestingstad verbeteren. Het smarticipatietraject vóór en dóór alle betrokkenen leverde een plan op dat zonder enig bezwaar door de gemeenteraad is aangenomen.

“De ideeën van bewoners en bedrijven geven ons een goed inzicht in de plekken waar we iets mee moeten en ook waar we juist van af moeten blijven. De ‘wisdom of the crowd’ heeft ons echt positief verrast!” [Andre van der Dussen, Gemeente Gorinchem]

MOBILITEITSVISIE BREDA

Interview met Sander velmers, adviseur mobiliteit & ruimte bij Goudappel Coffeng.

Veilig, robuust en duurzaam van A naar B. Met deze ambitie als doelstelling is de gemeente Breda aan de slag gegaan met het opstellen van een Mobiliteitsvisie voor Breda. Goudappel Coffeng heeft de gemeente ondersteund in het consulteren van inwoners en andere betrokkenen door het uitzetten van een enquête en het online inventariseren van knelpunten en eventuele oplossingen op een digitale kaart. Hierbij is gebruik gemaakt van de online kaartapplicatie Maptionnaire.

WOONVISIES VERRIJKEN MET MAPTIONNAIRE

Interview met Charlotte Puister, adviseur en onderzoeker bij KAW Architecten.

Dankzij Maptionnaire wint KAW gedetailleerde en unieke respons in voor het opstellen van hun woonvisies. Door locatiespecifieke vragen te stellen, wordt extra waarde toegevoegd aan onderzoek en projecten.

MAPTIONNAIRE ALS VOLHOUDBARE PARTICIPATIETOOL

Interview met Jesse Kleijwegt, adviseur bij Gebiedsmanagers.

Over de manier waarop Maptionnaire hen helpt bij het benutten van lokale kennis in hun ruimtelijke projecten. Duurzaam, efficiënt, toekomstbestendig en sociaal: volhoudbaar!

RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN ARUBA

Interview met Rob Schram, projectleider planvorming en ruimte bij Rho Adviseurs.

Bij nieuwe ruimtelijke (plan)ontwikkeling wil het ministerie op Aruba vanaf de start innovatief en participatief te werk te gaan. Bureaus Rho en InTerra uit Nederland helpen middels het Ontwikkelingsplan om de ruimtelijke ordening van het Arubaanse grondgebied vorm te geven.

PARTICIPATIE BIJ SPEELRUIMTEPLANNEN

Interview met Annemarieke de Kloet, speellandschapper bij OBB-ingenieurs.

Over de manier waarop participatie en Maptionnaire kunnen bijdragen aan het samen inrichten van een speelse openbare ruimte.

MAPTIONNAIRE VERRIJKT MOBILITEITSPLAN

Interview met Rudy Stevens, adviseur mobiliteit bij Kragten.

Over de manier waarop zij hun mobiliteitsplan verrijken met belevingsdata van bewoners. Hierbij is de locatiecomponent van grote waarde gebleken.

DE JA! VAN GRONINGEN

Wat zijn de ‘blije plekken’ van de stad? Dat was de onderzoeksvraag tijdens ‘De Nacht van Kunst & Wetenschap’ in Groningen. Deze blije plekken werden de JA!-plekken genoemd. Het doel was om samen met de Groningers een kaart te genereren waarop de blije plekken naar voren komen.

“Dankzij Maptionnaire konden we op een leuke manier veel meer en sneller input genereren. Geen gedoe meer met papier en onduidelijke antwoorden.” [Maartje ter Veen, Studio Marcha!]

AARDGASVRIJ TEN BOER

Om van de aardgaswinning af te komen, moeten we de komende jaren steeds meer gebruik maken van duurzame energie. Daarom zijn ook zonneparken en windmolens een serieuze optie. Zo ook voor de gemeente Ten Boer. Zonneparken en windmolens zijn echter veel zichtbaarder in de omgeving. De gemeente wilde graag de mening van burgers horen over de overgang naar schone energiebronnen.

“We hebben de web-omgeving de afgelopen periode veel ter demo laten zien en kregen hier, gezamenlijk met de rapportage, hele positieve reacties op.” [Henk Brekhof, The Imagineers]

MAPTABLES BIJ RIJKSWATERSTAAT

De aanstaande vernieuwingen rondom de A27/ A12 Ring Utrecht gaan zorgen voor een verbeterde doorstroming op deze snelwegen. Natuurlijk moet dat op een verkeersveilige manier gebeuren. Waar mogelijk kan het zelfs bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe leg je aan omwonenden uit wat er precies gaat veranderen, en hoe vertel je op een geloofwaardige manier dat de situatie soms zelfs verbetert?

RUIMTELIJKE ENQUÊTE GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH

De gemeente 's-Hertogenbosch wil graag de veiligheid- en de veiligheidsgevoelens van inwoners verbeteren. Dit vraagt om maatwerk per wijk. 

"Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. We willen graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Iedere buurt heeft daarin eigen thema’s. Daarom gaan we ook alle wijken en dorpen langs. Om te horen wat inwoners zien en wat er aan gedaan kan worden. Door gemeente, politie en inwoners zelf." aldus burgemeester Jack Mikkers.

INVENTARISATIE OPWAARDERING EMPELS GAT

Het Empels Gat wordt door de gemeente 's-Hertogenbosch gereed gemaakt voor de ligging van woonboten. De bestuursraad van Empel en Meerwijk nam het initiatief en wil het gehele Empels Gat opwaarderen. Een ruimtelijke inventarisatie met behulp van de enquête tool Maptionnaire is uitgezet om de bezoekers van het Empels Gat te bevragen over wat hún graag willen.

RUIMTELIJKE INVENTARISATIE OVERLAST VAN DE BUSLIJN

In Empel (gemeente ‘s-Hertogenbosch) rijden de streekbussen zoals in veel gemeenten door de woonwijken. De gemeente wilde graag weten of en hoeveel overlast dat voor de inwoners geeft. De Bestuursraad van Empel gaf daarom opdracht de overlast te inventariseren.