PARTICIPEREN IN HET PUBLIEKE DOMEIN

Participatie betekent actief deelnemen, samen een idee tot leven brengen zodat alle belangen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Smarticipatie faciliteert dat proces efficiënt en deskundig. Daarvoor moet je snappen waar de situatie om vraagt en weten wat werkt in welke fase van het participatieproces.

PARTICIPATIE GAAT OM ECHT INTERESSE TONEN

Welke belanghebbende (initiatiefnemer, omwonende of belangengroep) moet wanneer in positie gebracht worden? Onze ervaren adviseurs begeleiden desgewenst het hele traject. Wij helpen initiatiefnemers om heldere kaders te schetsen voor hun participatievraagstuk en we zetten slimme tools in op het juiste moment. Ons uitgangspunt daarbij: alleen informeren is van bovenaf je wil opleggen, participatie gaat om echt interesse tonen.

Geen gedoe meer met papier en onduidelijke antwoorden.

Maartje ter Veen, Studio Marcha!

ONDERDEEL ZIJN VAN EEN GROTER GEHEEL

We beseffen daarbij maar al te goed dat we als adviseurs altijd onderdeel zijn van een groter geheel. Herkennen waar jouw deskundigheid ophoudt, en die van je participatiepartner begint, is cruciaal!

Ik ben enthousiast!

BEL ME VOOR EEN AFSPRAAK    WAAR VIND IK JULLIE?