VISUALISEREN

Voor een zuivere dialoog wil je dat iedereen over hetzelfde praat. Digitaal kaartmateriaal, aangevuld met lagen harde data en foto’s vormen dan ook altijd het vertrekpunt van het smarticipatieproces. Een locatie is voor iedereen een herkenbaar kader en een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat laat zo min mogelijk ruimte over voor persoonlijke interpretaties. 

INWINNEN

Van bewonersavonden tot straatgesprekken en online enquêtes; erachter komen wat leeft bij betrokkenen kan op vele manieren. Smarticipatie doet dat vooral digitaal. 85% van de Nederlanders wordt het liefst online bevraagd door de overheid blijkt uit onderzoek, een veelvoud van het aantal mensen dat informatieavonden prefereert. Bovendien worden zo veel meer doelgroepen bereikt en kunnen participanten in eigen tijd en rust reageren. 

SCENARIO'S

Beleving, context en dialoog zijn wezenlijk onderdeel van het proces om samen ideeën tot leven te wekken. Zet verschillende belanghebbenden om een MapTable, en men is binnen no-time samen aan het schetsen en scenario’s aan het maken.

DIGITAAL DELEN

Het hele proces wordt digitaal bewaard en is dus makkelijk en realtime te delen. Zo ontstaat meteen automatisch een transparant verslag van het gevolgde proces. Voor iedereen is altijd duidelijk welke keuzes op welk moment gemaakt zijn. Cruciaal als het gaat om een open en eerlijk participatieproces.