SLIM PARTICIPEREN IN HET PUBLIEKE DOMEIN

Stel je een wereld voor waarin burgers, bedrijven en overheden gelijkwaardig samenwerken aan een betere leefomgeving. Waar echt geluisterd wordt naar elkaar. Vanuit directe betrokkenheid bij eigen en andermans welzijn. En vanuit het idee: we gaan het hier met en voor elkaar een beetje mooier maken. 

DE KRACHT VAN DE SAMENWERKING BEPAALT HET SUCCES

De kracht van de samenwerking bepaalt het succes. Maar hoe organiseer je dat? En hoe maak je optimaal gebruik van de wisdom of the crowd? Dat begint bij weten wie je stakeholders zijn, weten wat er leeft, betrokkenen actief laten deelnemen. Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk. Met de tools en deskundigen van Smarticipatie organiseer je dat slim, eenvoudig en flexibel.

Dankzij het dashboard hebben we de responsdata maximaal kunnen benutten!

Rob Schram, Rho

SMARTICIPATIE

Het zichtbaar maken van plannen en ideeën, maakt dat deze gaan leven voor alle betrokkenen. Smarticipatie bundelt de kracht van locatie, visuele middelen en (online) beleven en delen. Harde data zijn zo door elke betrokkene te verrijken met belevingsdata. Het analyseren en real-time delen van gegevens en scenario’s is bovendien heel eenvoudig.

Ik ben enthousiast!

BEL ME VOOR EEN AFSPRAAK    WAAR VIND IK JULLIE?